Vekter Det introduseres stadig nye modeller, med mer funksjonalitet. Ei moderne vekt leverer vekten med programvare for automatisk eksport til f. eks et Excel ark.

For å redusere muligheten for plunder og heft, anbefales det å kjøpe ei vekt hvor Windows programvare medfølger. Det er 3 hovedbruksområder for vekter:

1. Veiing av store prøver (gras, poteter, rotvekster o.l.)

2. Veiing av små prøver i felt eller stasjonært

3. Veiing av lass

I forbindelse med utføring av forsøk hvor det kreves GEP godkjenning er det krav om at vektene skal være kontrollert. Maksimalt tillatt avvik er 0,5 %. Det må kjøpes inn justerte kontrollodd med sertifikat for bruk ved egenkontroll av vektene. Enkelte vekter har innebygd godkjent kalibrering. Kontrollodd forhandles f.eks. av Vekt1 .

1. Veiing av store prøver. Vi tenker her på veiing av ruteavlinger av grove grønnsaker, gras/grovfôr og poteter. Det mest anvendelige til formålet er fjærvekter som veier opp til 50 kg med 200 g inndeling, eller 100 kg med 500 g inndeling. (for eksempel Salter). Disse forhandles bl.a. gjennom Felleskjøpene. Elektroniske hengevekter kan være et alternativ med størrelser på 20-50-100 og 200kg. Veiing av rundballer kan utføres med større hengevekter, Vekt1 fører Teo hengevekter med stor kapasitet.

2. Veiing av små prøver i felt eller stasjonært. En må tenke på strømforsyning ved bruk i felt. Utskiftbare batterier eller oppladbar vekt. Det finnes også vekter bl.a. fra Kern med solcellepanel. Krav til nøyaktighet ved veiing, er 0,1 %, dvs. 1 g / kg.

Vektene kan ha ulik IP klassifisering avhengig av hvor mye fuktighet de tåler.

Noen aktuelle leverandører: Vekt1, Scaleit, Mettler Toledo.

3. Veiing av lass. Det er to metoder som kan være aktuelle for lokale enheter: - Låne utstyr fra Statens Veivesen, Biltilsynet for veiing ved enkelte anledninger - Elektroniske lassvekter. Dynamisk overkjøringsvekt fra Præstbro i Danmark. Består av 2 plater, samt display.