Vekter Det introduseres stadig nye modeller, med mer funksjonalitet. Ei moderne vekt leverer vekten med programvare for automatisk eksport til f. eks et Excel ark.

For å redusere muligheten for plunder og heft, anbefales det å kjøpe ei vekt hvor Windows programvare medfølger. Det er 3 hovedbruksområder for vekter:

1. Veiing av store prøver (gras, poteter, rotvekster o.l.)

2. Veiing av små prøver i felt eller stasjonært

3. Veiing av lass

I forbindelse med utføring av forsøk hvor det kreves GEP godkjenning er det krav om at vektene skal være kontrollert. Maksimalt tillatt avvik er 0,5 %. Det må kjøpes inn justerte kontrollodd med sertifikat for bruk ved egenkontroll av vektene. Enkelte vekter har innebygd godkjent kalibrering. Kontrollodd forhandles f.eks. av Vekt1 .

1. Veiing av store prøver. Vi tenker her på veiing av ruteavlinger av grove grønnsaker, gras/grovfôr og poteter. Det mest anvendelige til formålet er fjærvekter som veier opp til 50 kg med 200 g inndeling, eller 100 kg med 500 g inndeling. (for eksempel Salter). Disse forhandles bl.a. gjennom Felleskjøpene. Elektroniske hengevekter kan være et alternativ med størrelser på 20-50-100 og 200kg. NLR Viken har tatt inn et parti elektroniske hengevekter for veiing av prøver inntil 50 kg. Veiing av rundballer kan utføres med større hengevekter, Vekt1 fører Teo hengevekter med stor kapasitet.

2. Veiing av små prøver i felt eller stasjonært. En må tenke på strømforsyning ved bruk i felt. Utskiftbare batterier eller oppladbar vekt. Det finnes også vekter bl.a. fra Kern med solcellepanel. Krav til nøyaktighet ved veiing, er 0,1 %, dvs. 1 g / kg.

Vektene kan ha ulik IP klassifisering avhengig av hvor mye fuktighet de tåler.

Noen aktuelle leverandører: Vekt1, Scaleit, Mettler Toledo.

3. Veiing av lass. Det er to metoder som kan være aktuelle for lokale enheter: - Låne utstyr fra Statens Veivesen, Biltilsynet for veiing ved enkelte anledninger - Elektroniske lassvekter. Dynamisk overkjøringsvekt fra Præstbro i Danmark. Består av 2 plater, samt display.