Fellesutvalget for Forsøksteknisk Utstyr, The Norwegian Branch of IAMFE

Fellesutvalget utgjør den norske avdelingen av IAMFE (The International Association on Mechanization of Field Experiments).

IAMFE (The International Association on Mechanization of Field Experiments) is a non-profit organization founded in Norway in 1964. IAMFE has members and contacts in about 130 countries and branches in 10. Objectives of the organization are to inform agronomists, plant breeders and others working in seed and related industries about new machinery, equipment, instruments and other technologies for increasing the capacity, accuracy and application of experimental work.

IAMFE avholder internasjonale konferanser med jevne mellomrom.

Du kan les mer om IAMFE og organisasjonens historie under menypunktet "Historisk"

Til IAMFE sin hjemmeside

IAMFE logo

IAMFE var 50 år i 2014. Det ble markert i form av seminar og en utstilling av forsøksteknisk utstyr under Borgeby Fältdagar i Sverige 25. - 26. juni 2014. Den offisielle jubileumsmarkeringen foregikk på NMBU på Ås fredag 27. juni med jubileumsseminar og en utstilling av gammelt og nytt forsøksteknisk utstyr!

Se også under fanen "Historisk" i menyen over.


Noen bilder fra markeringen under Borgeby Fältdagar og ved NMBU på Ås:

IMG 4357 Foto: Einar Strand
IAMFE 50 år
IMG 4368 Foto: Einar Strand
IAMFE 50 år
IMG 4369 Foto: Einar Strand
IAMFE 50 år
IMG 4378 Foto: Einar Strand
IAMFE 50 år
IMG 4360 Foto: Einar Strand
IAMFE 50 år
IMG 4334 Foto: Einar Strand
IAMFE 50 år