Jordprøvebor

Jordprøvebor finnes i mange varianter. Det bør ikke være for liten diameter på
jordsøylen som tas ut; ca. 25 mm er gunstig. Boret bør kunne trås ned i jorda
med foten og ha mekanisme som skyver ut jorda.

Bor med utskraper


Ing. Bjørn Sønju. Verp 3330 SKOTSELV
Tlf: 32 75 63 36, Mobil. 959 42 141, bsonju@hotmail.com

Priser våren 2020 er:
S - 2 / 55 - 30 (kort type). Vekt 1,8 kg.
Pris pr. stk. Kr. 1.820,-
S - 2 /85 - 30 (lang type). vekt 2,4 kg.
Pris pr. stk. Kr. 1.860,-

Lang type gir en bedre arbeidsstilling for de fleste. Dette kan ha vesentlig effekt på arbeidsmiljøet, for bevegelsen med å dra boret ut av jorda kan
røyne på ryggen når det skal foregå over mange dager i strekk.

I tillegg tilbys det et børstesett for rengjøring av borene. Se bilde.

Børstesett B 55 kr. 665,-

Børstesett B 85 kr. 725,-

Jordproveborbilde

Ulltunaborren er produsert i Sverige av J.Galko Svets & stålprodukter.

tel +46 70 514 33 28 Epost: joakim@galko.se www.galko.se

Diam. utvendig 25 mm, innvendig 20 mm. Lengde 855 mm og vekt 2,5 kg. Utskyveren består av 18 mm bredt stål som er 5 mm tykt og bøyd 45 grader i enden for å skyve ut jorda. I forhold til tidligere utgaver av dette boret er det nå et handtak på fjøra som skyver ut jorda av boret. Pris (2020), kr. 2300 kr/stk. Leveringstid høsten 2020 er 6 uker.

Jordprovebor Galko svets

Eurofins

Eurofins i Sverige har tilsvarende bor. Se bilde. Lengde ca. 1 meter, innvendig diameter er 1,5 cm. Utkasteren er et rør som fyller den innvendige diameteren med en plasspiss som støter ut jorden i hele diameteren. Utkasteren er utstyrt med en bøyle til å holde i. Boret er produsert i stål med unntak av enden på utkasteren. Boret veier 2,5 kg. Pris kr. 1500 + mva.

Jordprovebor Eurofins

Spesialbor

Geonor fører spesialjordbor og augere. De siste er spesielt egnet for å studere jordprofilen under ploglaget.


Bor montert på ATV/UTV

Flere enheter har investert i automatisk prøvetakingsutstyr, for eksempel montert på en John Deere Gator. Ved NLR Øst sitt kontor på Grønt Fagsenter på Hvam har de lang erfaring med dette. Kontaktperson Morten Botilsrud. Der benytter de Wintex 1000 som prøvetaker produsert av Wintex Agro A/S i Danmark.

IMG 1735 Foto: Einar Strand