Spredning av granulert/pelletert gjødsel

07.10.2019 (Oppdatert: 05.06.2020)

Posjonsspredning

Spredning av mineralgjødsel eller andre granulerte produkter for hånd er den mest brukte metoden i forsøksarbeidet. Imidlertid kreves det trening og erfaring for at denne spredemetoden skal bli nøyaktig nok. Ved spredning av ferdig oppveid gjødsel (porsjonsspredning) på rutebasis er det viktig å snore opp rutene og alltid starte med rutene som skal ha minste mengde gjødsel. Spre gjødsla så tynt at du minimum må gå over ruta to ganger.

For spredning av ferdigveide gjødselmengder maskinelt må maskinen være utstyrt med porsjonsutmater. Såmaskiner for korn og frø kan også brukes til dette, men krever omhyggelig reingjøring i etterkant for å unngå rustskader. Det finnes også noen få spesialbygde gjødselspredere med Øyjords utmaterorgan på noen forsøksstasjoner.

Bulkspredning

De enkleste maskinene for breigjødsling av forsøksfelt er såkalte bulkmaskiner. Så vidt vi kjenner til er det ingen standard produksjon av slikt utstyr til bruk på forsøksfelt i dag. Den beste løsningen er maskiner med rifla såvalse. Det finnes et antall eldre maskiner i rådgivingsenheter og på forsøksstasjoner.

Bulkgjødsler fra Trials Equipment

NIBIO Landvik og NLR Viken har fått produsert to eksemplarer av en handskjøvet bulkgjødselspreder. Sprederen er produsert i rustfritt stål. Trials Equipment lager tilsvarende spredere som standard, men da i traktormontert versjon. Maskinen er relativt flat i bunnen av gjødselkasse noe som ikke er optimalt når det er lite gjødsel i kassa. Se bilder under.

Gjødselpreder Trial Equipment_ Einar Strand
IMG 1217
Alle foto: Einar Strand
IMG 1219
Alle foto: Einar Strand
IMG 1222
Alle foto: Einar Strand
IMG 1224
Alle foto: Einar Strand

Fiona Probe er en eldre bulkmaskin på 150 cm spredebredde. Det kan fortsatt være mulig å oppdrive deler til disse Fiona maskinene her.

En eldre modell som arbeider etter samme prinsipp er Varo, som er mye lik FIONA i utforming.

IMG 0946 Foto: Einar Strand
Fiona bulkgjødsler

Hege 34 fra Wintersteiger er en trepunktsmontert bulkgjødslingsmaskin med riflet såvalse, dvs. samme utmatingsprinsipp som VARO og Fiona Probe. Hege 34 er hensiktsmessig når en skal spre samme gjødselslag/mengde på hele feltet.

Det finnes også annet gjødslingsutstyr som kan traktormonteres, evt. bygges noe om til andre løsninger som for eksempel hos Ydinge Smedie i Danmark.

1867 300dpi RGB e2f2f38ca4491ea4e00780f12a3caf1c

Når det er behov for å gjødsle rundt forsøksfeltene i tilfeller der en ber feltverten unngå å gjødsle inn på feltet finne det enklere utstyr med sentrifugalspreder som kan benyttes.

IMG 1504 Foto: Einar Strand
Sentrifugalspreder Apelsvoll

Bløtgjødselspreder for forsøk

04.10.2019 (Oppdatert: 04.10.2019)

Morken's blautgjødselspreder

Ved Institutt for tekniske fag ved NMBU ble det på slutten av 1980-tallet laget en serie av denne gjødselsprederen. Sprederen er 3-punktmontert, og kan spre med 12 platedyser eller med 12 slepesko.

Gjødsla settes under trykk i en rotasjonsstempelpumpe, som i prinsippet er en fortrengerpumpe. Det vil si at den leverte mengden gjødsel er avhengig av konsistens og mottrykk. Turtallet på pumpa er derfor den eneste faktoren som bestemmer gjødselmengden fra pumpa. Fra pumpa går gjødsla til et fordelerkammer der gjødsla passerer en rotor som fordeler gjødsla ut i tolv slanger. Spredebredden er 250 cm.

Maskinen skal finnes i følgende rådgivingsenheter: Innlandet (2-3 stk.), Østafjells (Telemark) og Rogaland (Jæren). I tillegg finnes det en spreder på Ås (SKP Vollebekk) og på NIBIO Apelsvoll.

Det er kurant å frakte sprederen på biltilhenger ved behov.

IMG 4108 Morken bløtgjødselspreder Foto: Einar Strand
Spredning av bløtgjødsel Hoff