Den tradisjonelle løsningen for grashøsting er tohjultraktor med frontmontert slåmaskin. Videre er grasoppsamler montert på slåmaskinkniven en mulighet mens frontmontert svans på tohjulstraktor er en annen. Rive er også brukt, men det tar tid og vil være mest aktuelt der grasforsøka er få og sjeldne.

Veiing blir ellers ofte utført ved at to personer løfter i hver sin ende av en stang med påmontert hengende vekt og avlinga samla i en beholder eller et veieseil. Metoden er nøyaktig, billig og rimelig effektiv. Noen bruker metoden alene også, med at en stumtjener (staur med holder) betjener andre enden.

Det finne mange ulike slåmaskiner på markedet. Agria 5400 Standard med grassoppsamler og 1,4 m kniv har vært et godt valg. Maskinen kan fortsatt leveres, men er relativt dyr. Agria 3600 kan leveres med knivbredde på 137 cm og er en aktuell maskin i dagens marked, som flere enheter bruker. Det er ellers mange merker og modeller å velge mellom. Knivbredde på 1,4 – 1,5 m anbefales. Til høsting av gras anbefales bruk av universalbjelke. Dersom maskinen kun skal brukes som slåmaskin anbefales det kjøp av spesialslåmaskiner. Maskiner som kan kombineres med annen redskap (vending av styret) har som regel dårligere vibrasjonsdemping enn spesialslåmaskiner.

IMG 2237 Foto: Einar Strand
Agria med oppsamlerbrett

For enheter med mange forsøk er en grashøstemaskin et alternativ. De produseres blant annet av Halderup og Wintersteiger. Det finne noen få maskiner i Norge, primært hos NIBIO. Bilde til høre viser en Halderup grashøster.

IMG 3322

Tilhenger rigget for grashøsting

NLR Innlandet har utrustet en eldre henger med tanke på grashøstingen. Tilhengeren brukes felles for fire kontorlokaliteter og må derfor være komplette utstyrt når den flyttes fra ett område til et annet.

Se bildeserie. Veieseilet er festet øverst til høyre river og høygaffel øverst til venstre. Gjødselspreder og slåmaskin på gulvet. Poser, merkelapper og vekt foran i hengeren.

IMG 1314
Alle foto: Einar Strand
IMG 1315
Alle foto: Einar Strand
IMG 1316
Alle foto: Einar Strand