Kornforskningen i 100 år ved Institutt for plantekultur

I 2001 skrev professor emeritus Erling Strand en artikkel om kornforskningen ved Institutt for plantekultur ved daværende NLH gjennom 100 år. Artikkelen ble oversendt instituttet men ble ikke publisert. Fagkoordinator Einar Strand har gått igjennom og redigert stoffet. Les mer.

Historien om IAMFE 1964 - 2014

IAMFE (International Organisation on Mechanization of Field Experiments) markerer sitt 50-års jubileum i 2014. I denne artikkelen forteller Egil Øyjord som grunnlegger av organisasjonen, sin historie om dannelsen av IAMFE og utviklingen og betydningen fra 1964 og fram til i dag. Les mer.

Se mer på www.oyjord.org

Glimt fra mekaniseringen av vårt landbruk 1850 - 2000

Gunnar Weseth har skrevet denne artikkelen for Norsk Landbruksmuseum. Les mer.

De første norske selvgående forsøkssåmaskiner

I perioden 1957 -1960 konstruerte professor Erling Strand, Institutt for plantekultur NLH, de første norske selvgående forsøkssåmaskinene. Maskinene kom i bruk på Vollebekk forsøksgård. Strand laget 2 eksemplarer av sin 10 raders selvgående maskin, samt en selvgående maskin med 4 rader. Disse maskinene var alle enmannsbetjente. Strand konstruerte også handskjøvne maskiner for såing av 1 og 2 rader. Se bilder.

Historien om Øyjords forsøkssåmaskiner

Norskutviklede forsøkssåmaskiner har hatt avgjørende betydning for effektiviseringen av forsøksarbeidet med frøsådde vekster. Prof. emeritus Egil Øyjord har skrevet historien om utviklingen av disse maskinene og spredningen av teknologien verden over gjennom den internasjonale organisasjonen IAMFE. Les mer.

Teknologisk utvikling ved NLH

Professor emeritus Nils Standal har skrevet to artikler fra innføringen av ny teknologi ved NLH og spesielt ved daværende Institutt for husdyrfag. Den første artikkelen har tittelen "Då første datamaskina kom til NLH" og omhandler anskaffelse av denne maskinen og programmering og bruk av hullkort. Den andre artikkelen handler om bruk av ultralyd for å måle spekk på levende griser og seinere bruk av CT-scanner i avlsarbeidet. Den har tittelen "Ny teknologi i avsarbeidet".

Historia om FDB-sentralen

Sentral for Forsøksmetodikk og databehandling (FDB-sentralen) ble etablert ved NLH i 1965 og var i drift fram til 1991. Magne Heggedal har skrevet historien om starten på EDB eventyret i norsk landbruksforskning. Les mer.

EDB i norsk jord- og plantekulturforskning

Professor emeritus Kåre Ringlund har skrevet en artikkel om innføringen av EDB i norsk jord- og platekulturforskning og utviklingen av programmet MSTAT. Les mer.

Da datalderen kom til fjøset

I denne artikkelen beskriver professor emeritus Ola Syrstad starten på EDB-revolusjonen i husdyrkontrollen. Les mer.