15.10.2019 (Oppdatert: 05.06.2020) Einar Strand

Tørkeskap er nødvendig for kontrollert tørking av garsprøver og også for tørking av jordprøver før sending til laboratoriet. Disse kan en bygge selv eller kjøpe ferdig produsert. Ved kjøp av tørkeskap som ikke er godkjent av NEMKO, eller ved bygging av tørkeskap bør en ta kontakt med lokalt E-verk for godkjenning.

Grasprøver som skal til NIR-analyse skal tørkes i to døgn ved 60 grader Celsius. Temperaturen ved tørking av jordprøver bør ikke overstige 40 grader Celsius.

Når det gjelder kjøp av tørkeskap nevnes et par muligheter:

BINDER tørkeskap forhandles av Nerliens Meszansky AS. Skapene fås i utgaver opp til 720 liter. De ulike modellene har digital temperatursetting, tidsur og på noen modeller kan viftehastigheten reguleres evt. styres i sykluser.

ROPACK Materialhantering AB

Skap herfra er tidligere brukt i en rekke enheter med gode erfaringer. Disse skapene kan i stor grad skreddersys etter behov.

Landbruk Nordvest har innhentet tilbud fra disse leverandørene i 2021. Prisnivå for aktuelle skap på vel 700 liter er i størrelsesorden 75 - 90 000 + mva.