Ny rigg til NOR-sprøyta

Over flere år har utvalget for forsøksteknisk utstyr (FFU) arbeidet med å konstruere en rigg meg hjul som en kan plassere hele eller deler av NOR-sprøyta på. Riggen har elektrisk framdrift og skal kunne holde konstant hastighet. I tillegg vil sprøyteføreren gå foran sprøytebommen slik at en slipper å gå i sprøytetåka. Arbeidet har tatt tid fordi det har vært krevende å finne komponenter som gir stabil hastighet. Sprøyta vil også kunne leveres med elektrisk pumpe slik at en blir uavhengig av luftflasker og trykktank. Det vil bli produsert en liten serie på 4 sprøyterigger som skal leveres til sesongen 2023. Ny serie, basert på erfaringene fra 2023, vil være klar til sesongen 2024. Bilde under er av prototypen under testing på Landvik i mars 2022. Materialvalget vil bli endret på den endelige utgaven.

Sproyterigg

NOR-sprøyta

(Oppdatert: 05.06.2020)

NOR-sprøyta – forsøkssprøyte med trykkbeholder for konstant arbeidstrykk NOR-sprøyta slik den er i dag ble produsert og levert av Olav Langmyr. Denne arbeider med trykkluft komprimert i en 2,6 l stålbeholder. Arbeidstrykket kan varieres mellom 0 og 6 kp/cm2. Hver trykkbeholder holder til ca. 30 ruter. Det bør anskaffes 3 trykkluftbeholdere. Disse må fylles enten hos brannvesen eller i en dykkerforretning. Dette byr enkelte steder på problemer. Vestfold Forsøksring har derfor laget et enkelt system for fylling av flaskene. Ved hjelp av en spesiallaget slange, samt et enkelt kjølesystem (vannbad) fylles luft fra ei større luftflaske som leies for sesongen av Hydrogas leverandør.
Sprøyta er svært lett og bæres på ryggen. Den leveres med tre sprøytebommer og er levert i vel 40 eksemplarer. Produksjonen har opphørt, men det er muligheter for å få tak i brukt utstyr og få tatt ei eventuell oppgradering og nødvendig vedlikehold på dette. For nærmere opplysninger, henvendelse. Kjell Wærnhus, eller Olav Langmyr.

Bruksanvisning for NOR-sprøyta.

De som trenger ny bæresele til meisen på NOR-sprøyta kan bestille det fra Sprøyte Gården AS. Produkt nr. 172708 (282510 comfort bæreselene til Berthoud Vermorel 3000 Electric ryggsprøyte). Pris ca. kr. 650,- Tips: Fest med karabinkrok øverst (se bilde 3). Bilde 1. Bilde 2. Bilde 3.

NOR sproyte Foto: Jan Stabbetorp

Speedy 2500

Strøby Maskinværksted i Danmark produserer ei mer avansert selvgående sprøyte som kan være aktuell for forskningsstasjoner og evt. NLR-enheter med mange forsøk. Sprøyte har hydraulisk framdrift og kan utstyres med inntil 10 tanker for ulike midler og doser. Se mer hos Strøby Maskin Værksted

Tilhenger for sprøyteutstyret

NLR Innlandet på Blæstad har innredet en tilhenger skreddersydd for frakt av sprøyteutstyr og utføring av sprøyteforsøk. Tilhengeren inneholder bl.a. innredning for smårekvisita, vanntank, stativ for veiing av tankene etc. Se bilder. Kontaktperson: Stein Nyvoll.

Sprøytehenger Innlandet 1 Foto Einar Strand
Sprøytehenger Innlandet 2 Foto Einar Strand
Sprøytehenger Innlandet 3 Foto Einar Strand
Sprøytehenger Innlandet 4 Foto Einar Strand