Utvidet plattform på Wintersteiger kombisåmaskin

Fra fabrikken har disse maskinene en plattform til personale som ikke gir tilstrekkelig sikring ved fylling av Gandiboksene med gjødsel. På NIBIO Apelsvoll har de derfor, som et HMS tiltak, utvidet plattformen framover mot disse boksene slik at en har trygg grunn å stå på ved fylling av boksene.

IMG 1255
IMG 1255
IMG 1257
IMG 1258

Øyjord spasersåmaskin

Dette er den maskinen det finnes desidert flest av i rådgivingsenhetene. Det er 33 eksemplarer av denne maskinen i bruk i Norge i dag. De første kom til Norge i 1978 og er produsert av Wintersteiger i Østerrike.

Halvorsrud 024

Wintersteiger forsøkskombisåmaskin

Denne er det levert flere maskiner av både til NLR og NIBIO. Den første maskina kom til Norge i 2014. Introduksjon av forsøkskombisåmaskin har hevet kvaliteten på forsøkene i og med såmetoden blir den samme som de fleste praktikere bruker. I tillegg åpner den større muligheter for gjødslingsforsøk.

Samaskin Osaker