Øyjord spasersåmaskin

Dette er den maskinen det finnes desidert flest av i rådgivingsenhetene. Det er 33 eksemplarer av denne maskinen i bruk i Norge i dag. De første kom til Norge i 1978 og er produsert av Wintersteiger i Østerrike.

Halvorsrud 024

Wintersteiger forsøkskombisåmaskin

Denne er det levert noen maskiner av og flere er i bestilling. Den første maskina kom til Norge i 2014. Introduksjon av forsøkskombisåmaskin har hevet kvaliteten på forsøkene i og med såmetoden blir den samme som de fleste praktikere bruker. I tillegg åpner den større muligheter for gjødslingsforsøk.

Samaskin Osaker