I Europa er det per i dag 3 produsenter av forsøksskurtreskere. I Norge har vi gjennom mange år valgt å standardisere innkjøpene til maskiner fra Wintersteiger. Dette har muliggjort at det er etablert delelager og en serviceordning for disse treskerne i regi av FFU, Fellesutvalger for forsøksteknisk utstyr. Nye treskere kan utstyres med utstyr for automatisk veiing og prøvetaking. Hos Wintersteiger har dette utstyret fått navnet Harvestmaster.

Wintersteiger Classic Plus er den treskeren som er mest aktuell ved innkjøp av nye maskiner. Det er en videreutvikling av Nurserymaster Elite og Classic som er de vanligste maskinene i Norge. Treskerne fra Wintersteiger er raske i bruk og er lette å transportere. De siste treskerne som er levert hit til landet veide ca. 1800 kg uten korntank. Utstyrt med lavprofildekk og Uniflow skjærebord har de god stabilitet og framkommelighet, samtidig som innmating av lang halm går greit. Vi anbefaler også kompressor på treskeren for rengjøring av treskeren før flytting. Kontakt vedrørende kjøp, service og deler: Olav Langmyr.

På bilde ser vi en Wintersteiger Elite opplastet på treakslet Ifor Williams tilhenger for transport til forsøksfelt hos NLR Øst på Hvam.

IMG 0783 Foto: Einar Strand

Det er også levert to maskiner fra Zürn, en til NLR Østafjells og en til SKP, NMBU. Bilde til høyre fra Vollebekk, NMBU.

IMG 4545 Foto: Einar Strand
Tresking Vollebekk

Til sesongen 2019 ble det levert en Halderup C-70 forsøkstresker til NIBIO Apelsvoll. Treskeren er utstyrt med hytte, vekt for ruteavlingen og automatisk prøveuttaker. Ruteavlingene veies og det tas automatisk ut en prøve som sendes inn i hytta for veiing og merking.

IMG 6444 Foto: Einar Strand
Tresking Apelsvoll 2019