Fellesutvalget for Forsøksteknisk Utstyr (FFU) er et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Det har som oppgave å gi tilråding om aktuelt forsøksteknisk utstyr, organisere tilbud om service og rådgiving for bruk av forsøksteknisk utstyr. Videre skal utvalget holde oversikt over, prøve ut og vurdere aktuelt utstyr. Fellesutvalget utgjør også den norske avdelingen av IAMFE (The International Association on Mechanization of Field Experiments).

Host2010 251 XL

Fellesutvalget for Forsøksteknisk utstyr (FFU) består av:

Jon Mjærum
Norsk Landbruksrådgiving
Osloveien 1, 1430 Ås
Telefon: 915 14 278
E-post: jon.mjarum@nlr.no

Torkel Gaardløs
NIBIO Matproduksjon og samfunn
2849 Kapp
Telefon: 404 84 592
E-post: torkel.gaardlos@nibio.no

Svend Pung
NMBU, Senter for Klimaregulert Planteforskning (SKP)
Syverudveien 6
1430 Ås
Telefon: 900 35 551
svend.pung@nmbu.no

Håvard Eikemo
NIBIO Bioteknologi og plantehelse
1433 Ås
Telefon: 916 95 954
E-post: haavard.eikemo@nibio.no

Einar Strand
NIBIO
2849 Kapp
Telefon: 452 86 870
E-post: einar.strand@nibio.no

Konsultativt medlem:

Olav T. Langmyr
Haumyrv. 25
4637 Kristiansand
Telefon: 905 05 808
E-post: olav.langmyr@gmail.com


Kontakt: einar.strand@nibio.no