Anlegg og stell av grovfôrforsøk

Anlegg og stell av forsøk i grovfôr er beskrevet i dette dokumentet. Her går en nærmere inn arbeidsoperasjoner og registreringer som er spesielt for grovfôr. Sist oppdatert i mai 2018. Retningslinjer for grovfôrforsøk.

Analyser av grovfôr hos NIBIO på Særheim

NIBIO på Særheim kan utføre NIR-analyser av prøver av gras.

Prisliste eksterne NIR-analyser.

Prisliste NIR-analyser - prognoseprøver (hasteprøver).

Hjelpemidler til botanisk vurdering

Plantedekning om våren og botanisk sammensetning ved slått er viktige momenter i mange felt, men kan være utfordrende. Her er noen hjelpemidler til dette arbeidet.

Her finner du Grasnøkkelen fra Felleskjøpet Agri ogKløvervurdering - bilder med vårdekning fra Bioforsk Midt-Norge.

Bayer Crop Science har også en grasnøkkel (Dansk).

Vi viser også til to publikasjoner fra henholdsvis Sverige og Danmark:

Rødkløverandel i eng, SLU Umeå

Bedømmelse af græsmarkens kløverindhold, DJF - Grøn Viden