Anlegg og stell av forsøk i grønnsaker er beskrevet i dette dokumentet. Her går en nærmere inn på faktorer og paramentre som er spesielt for grønnsaker. Revidert i 2018. Retningslinjer for gjennomføring av forsøk i grønnsaker.