Retningslinjer for gjennomføring av forsøk i engfrøavl

Anlegg og stell av forsøk i engfrøavl er beskrevet. Oppdatert i 2018. Retningslinjer frøavl.pdf