Anlegg og stell av forsøk i korn, oljevekster og belgvekster

Anlegg og stell av forsøk i korn er beskrevet i dette dokumentet. Her går en nærmere inn på faktorer og parametere som er spesielt for korn. Revidert i 2018. Retningslinjer korn.pdf

Graderingsnøkkel for registrering av kornsjukdommer i forsøk

Til hjelp ved registrering av kornsjukdommer har vi laget et hefte som inneholder oversikt over BBCH skalaen, bilder og omtale av sjukdommene og figurer til hjelp ved gradering av angrep på blad. Mye av stoffet er hentet fra PlanteInfo fra Dansk landbruksrådgiving. Vi anbefaler at heftet skrives ut og at sidene lamineres og bindes inn for bruk i felt.

Fysiologiske flekker i korn

Ved notering av sjukdommer i forsøksfelt er det ofte vanskelig å skille sjukdommer fra fysiologiske flekker. I Danmark ble det for mange år siden i serien "Grøn Viden" laget et hefte med bilder av ulike fysiologiske flekker som kan være til god hjelp. Se heftet "Fysiologiske bladpletter i korn".

Priser for kornanalyser med mer ved NIBIO Apelsvoll

Priser for tjenester i tilknytning til feltforsøk inkl. kornanalyser fra NIBIO Apelsvoll

Prisene for utarbeiding av forsøksplan, analyser av prøver og beregning av resultater finner du her! og bestillingsskjema her.

Trening i vurdering av sjukdomsangrep

Julius Kühn-Institut, Federal Research Centre for Cultivated Plants i Tyskland har laget et web verktøy hvor du kan trene på å bedømme dekningsgraden av ulike sjukdommer på bladverket. Gå til nettsida, velg sjukdom, angrepsnivå og gå i gang!