Skjema for plantevernforsøk

Skjema for funksjonstest av forsøkssprøyta og skjema for notater ved anlegg av plantevernforsøk kan du laste ned og skrive ut fra linkene nedenfor.

SF 404-05 (Funksjonstest)

SF 463-07(Klima og forsøksopplysninger)


Trening i vurdering av sjukdomsangrep

Julius Kühn-Institut, Federal Research Centre for Cultivated Plants i Tyskland har laget et web verktøy hvor du kan trene på å bedømme dekningsgraden av ulike sjukdommer på bladverket. Gå til nettsida, velg sjukdom, angrepsnivå og gå i gang!