Historisk

(Oppdatert: 05.09.2016)

 

Kornforskningen i 100 år ved Institutt for plantekultur 

I 2001 skrev professor emeritus Erling Strand en artikkel om kornforskningen ved Institutt for plantekultur ved daværende NLH gjennom 100 år. Artikkelen har ligget upublisert siden den gang, men det har nå vært interesse fra flere hold for å få den publisert. Fagkoordinator Einar Strand har gått igjennom og redigert stoffet. Ved oversendelse av martikkelen til instituttet ble det også vedlagt en del bilder. Disse er forløpig ikke lagt inn i artikkelen. Les mer.

 

Historien om IAMFE 1964 - 2014

IAMFE (International Organisation on Mechanization of Field Experiments) markerer sitt 50-års jubileum i 2014. I denne artikkelen forteller Egil Øyjord som grunnlegger av organisasjonen, sin historie om dannelsen av IAMFE  og utviklingen og betydningen fra 1964 og fram til i dag.Les mer.

 

Glimt fra mekaniseringen av vårt landbruk 1850 - 2000

Gunnar Weseth har skrevet denne artikkelen for Norsk Landbruksmuseum. Les mer.

 

De første norske selvgående forsøkssåmaskiner

I perioden 1957 -1960 konstruerte professor Erling Strand, Institutt for plantekultur NLH, de første norske selvgående forsøkssåmaskinene. Maskinene kom i bruk på Vollebekk forsøksgård. Strand laget 2 eksemplarer av sin 10 raders selvgående maskin, samt en selvgående maskin med 4 rader. Disse maskinene var alle enmannsbetjente. Strand konstruerte også handskjøvne maskiner for såing av 1 og 2 rader. Se bilder.

 

Historien om Øyjords forsøkssåmaskiner

Norskutviklede forsøkssåmaskiner har hatt avgjørende betydning for effektiviseringen av forsøksarbeidet med frøsådde vekster. Prof. emeritus Egil Øyjord har skrevet historien om utviklingen av disse maskinene og spredningen av teknologien verden over gjennom den internasjonale organisasjonen IAMFE. Les mer.

 

Teknologisk utvikling ved NLH

Professor emeritus Nils Standal har skrevet to artikkler fra innføringen av ny teknologi ved NLH og spesielt ved daværende Institutt for husdyrfag. Den første artikkelen har tittelen "Då første datamaskina kom til NLH" og omhandler anskaffelse av denne maskinen og programmering og bruk av hullkort. Den andre artikkelen handler om bruk av ultralyd for å måle spekk på levende griser og seinere bruk av CT-scanner i avlsarbeidet. Den har tittelen "Ny teknologi i avsarbeidet".

 

Historia om FDB-sentralen

Sentral for Forsøksmetodikk og databehandling (FDB-sentralen) ble etablert ved NLH i 1965 og var i drift fram til 1991. Magne Heggedal har skrevet historien om starten på EDB eventyret i norsk landbruksforskning. Les mer.

 

EDB i norsk jord- og plantekulturforskning

Professor emeritus Kåre Ringlund har skrevet en artikkel om innføringen av EDB i norsk jord- og platekulturforskning og utviklingen av programmet MSTAT. Les mer.

 

Da datalderen kom til fjøset

I denne artikkelen beskriver professor emeritus Ola Syrstad starten på EDB-revolusjonen i husdyrkontrollen. Les mer.

 

Det har vært et ønske om å få til et egnet steder for publisering av artikler som omhandler den tekniske utviklingen innen landbruksforskningen. Vi har derfor laget en egne side hvor vi har samlet noen slike artikler.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.