Spredning av granulert/pelletert gjødsel

07.10.2019 (Oppdatert: 05.06.2020)

Posjonsspredning

Spredning av mineralgjødsel eller andre granulerte produkter for hånd er den mest brukte metoden i forsøksarbeidet. Imidlertid kreves det trening og erfaring for at denne spredemetoden skal bli nøyaktig nok. Ved spredning av ferdig oppveid gjødsel (porsjonsspredning) på rutebasis er det viktig å snore opp rutene og alltid starte med rutene som skal ha minste mengde gjødsel. Spre gjødsla så tynt at du minimum må gå over ruta to ganger.

For spredning av ferdigveide gjødselmengder maskinelt må maskinen være utstyrt med porsjonsutmater. Såmaskiner for korn og frø kan også brukes til dette, men krever omhyggelig reingjøring i etterkant for å unngå rustskader. Det finnes også noen få spesialbygde gjødselspredere med Øyjords utmaterorgan på noen forsøksstasjoner.

Bulkspredning

De enkleste maskinene for breigjødsling av forsøksfelt er såkalte bulkmaskiner. Så vidt vi kjenner til er det ingen produksjon av slikt utstyr til bruk på forsøksfelt i dag. Den beste løsningen er maskiner med rifla såvalse. Det finnes et antall eldre maskiner i rådgivingsenheter og på forsøksstasjoner. 

Fiona Probe er en slik bulkmaskin på 150 cm spredebredde. Dat kan fortsatt være mulig å oppdrive deler til disse Fiona maskinene for eksempel her.

En eldre modell som arbeider etter samme prinsipp er Varo.

Hege 34 fra Wintersteiger er en trepunktsmontert  bulkgjødslingsmaskin med riflet såvalse, dvs. samme utmatingsprinsipp som VARO og Fiona Probe. Hege 34 er hensiktsmessig når en skal spre samme gjødselslag/mengde på hele feltet.

Det finnes også annet gjødslingsutstyr som kan traktormonteres, evt. bygges noe om til andre løsninger som for eksempel hos Ydinge Smedie i Danmark. 

 

Når det er behov for å gjødsle rundt forsøksfeltene i tilfeller der en ber feltverten unngå å gjødsle inn på feltet finne det enklere utstyr med sentrifugalspreder som kan benyttes.

Siste nyheterFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.