Forsøksutstyr

15.05.2017 (Oppdatert: 11.03.2020) Einar Strand

Utvikling av ny forsøkssprøyte 

Einar Strand, oktober 2019

FFU har igangsatt et utviklingsarbeid for å lage en elektrisk drevet forsøkssprøyte. En viktig bakgrunn for å jobbe med en slik utrustning er arbeidsmiljøet for de som gjennomfører forsøkssprøyting, med muligheten for å gå gjennom feltet foran sprøytebommen. Den første prototypen forelå våren 2018.  Se bilde av prototypen. Fram til våren 2019 ble prototypen ombygd og forbedret. Etter framvisning og testing i 2019 arbeides det videre med å komme fram til en modell som kan settes i produksjon. Prototypen på bildet er utstyrt med elektrisk pumpe og en kan da bruke en enklere vesketank. Alternativt kan en benytte samme utstyr som på NOR-sprøyte med luftflasker (evt. kompressor) og trykktanker.

Utstyr til feltforsøk

Mekaniseringsutvalget i LFR , seinere Utvalget for feltforsøk i Norsk Landbruksrådgiving  lagde i sin tid en rapport med oversikt over aktuelt utstyr til feltforsøk. Rapporten inneholdt oversikt over aktuelt forsøksutstyr, navn på leverandører og tildels også priser på utstyr. Rapporten er  ajourført i 2010, noe også i 2011. Mye av innholdet i form av leverandører etc. er utdatert, men rapporten kan fortsatt gi tips til aktuelt utstyr til forsøksarbeidet. For mer oppdatert informasjon - se undermenyen til høyre på sida!

Les  Mekanisering av feltforsøk 

 

Ny bæresele til meisen på NOR-sprøyta

Av Olav Langmyr, 15. mai 2017

De som trenger ny bæresele til meisen på NOR-sprøyta kan bestille det fra Sprøyte Gården AS. Produkt nr. 172708  (282510 comfort bæreselene til Berthoud Vermorel 3000 Electric ryggsprøyte). Pris ca. kr. 650,-  Tips: Fest med karabinkrok øverst (se bilde 3). Bilde 1. Bilde 2. Bilde 3.

 

Utvikling av nye forsøkssåmaskiner

Av Einar Strand, 22. november 2014

Arbeidet med å få satt i produksjon forsøkskombimaskiner som også takler forhold med redusert jordarbeing er nå i mål. De prototypene som er utviklet i et samarbeid innefor IAMFE mellom Sverige, Norge og New Zealand inneholder mye ny teknologi som ikke tidligere er brukt på forsøkssåmaskinene som skållabber som takler stubbmark uten stor tyngde, lufttransport av såfrø og gjødsel og eletronisk drift av utmaterne. Denne teknologien kan også benyttes av andre tilvirkere. Wintersteiger har satt i produksjon av en maskin som bygger på kjent teknologi fra deres tidligere maskiner. Så langt har nå i tillegg til Bioforsk Apelsvoll rådgivingsenhetene Viken, Romerike, SørØst og Solør-Odal gått til anskaffelse av nye forsøkskombimaskiner.  Les mer. 


Besøk på DLG-Technikertagung 2013

Tre av  medlemmene i Fellesutvalget deltok på DLG-Technikertagung 29. - 30. januar i Soest, "Forsuchswesen in der Pflantzenproduktion".

Se en kort rapport fra utstillingen!

 

Deler til Øyjord plot drill "Walking type" produsert av Wintersteiger

Av Olav Langmyr, 13.september 2010

Det er 33 eksemplarer av denne maskinen i bruk i Norge i dag. De første kom til Norge i 1978. Svakheten på maskinene er clutch og mellomaksel. Noen deler lar seg ikke skaffe i dag. Akselen slites i enden ved lager i clutch-hus og i spline til clutchplate.

Jeg nå fått laget 10 stk mellomaksler i Norge. Den siste akselen fra Wintersteiger kostet over 7000,- kr.  Vi kan selge våre ut fra FFU sitt delelager for kr 1200,- + mva. Samme kvalitet.

Clutchplate - disk - trustlager kan også kjøpes direkte fra økonomideler som original Sachs del.        http://www.okonomideler.no/ . Ca. ½ pris.

Vær nøye med sammensetning/montering og justering av delene da dette ofte er årsaken til at den havarerer. Spør meg gjerne om veiledning. 

 

Ny motor til Øyjords såmaskin "Spasertype / Walking Type"?

Disse maskinene har etter hvert blitt omkring 30 år og eldre. På flere av maskinene har det vært behov for å bytte motor og flere står for tur.

Originalt er disse maskinene utstyrt med en 3 hk Briggs & Stratton motor. Se forhandlerliste her. Du kan også finne bruksanvisninger mv. på B&S hjemmeside.

Noen enheter som for eksempel Romerike Landbruksrådgiving har erstattet B&S motoren med en Honda GX 160 motor. Motoren er grei å tilpasse til eksisterende opplegg på maskinen. Det er viktig å måle diameteren på akseltappen for å få riktig motor! Importør er Berema. Her finner du også prisene på motorene. Instruksjonsbok til Honda GX 160 finner du her!

 

Praktiske småtips til Wintersteiger Elite

I Danmark fant vi noen enkle og praktiske tips for bedre funksjonalitet på Wintersteiger Elite treskerne. Smøreniplene til slageren og halmtrommelen ( 2 på hver side) skal smøres daglig, men sitter vanskelig til. Løsningen er å sette på en slange og flytte niplene til utsiden av treskeren.  Bildet viser niplene på venstre side flytte til framkant av førerplattformen. Optimal og skånsom uttresking fordrer at en justerer slagerhastighet og bruåpning i forhold til aktuell grøde. Et oppslag på treskeren gjør at en slipper å slå opp i instruksjonsboka. Se bilde. Det er heller ingen ulempe at feltkartet er lett tilgjengelig under tresking.  Bildet viser en svært enkel løsning, noe mer sofistikert kan det være å feste et skriveunderlag med klyper til treskeren.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.