Kornforsøk

(Oppdatert: 30.01.2019)

 

Anlegg og stell av forsøk i korn, oljevekster og belgvekster

Anlegg og stell av forsøk i korn er beskrevet i dette dokumentet. Her går en nærmere inn på faktorer og paramentre som er spesielt for korn. Revidert i 2018. Retningslinjer korn.pdf  

Graderingsnøkkel for registrering av kornsjukdommer i forsøk

Til hjelp ved registrering av kornsjukdommer har vi laget et hefte som inneholder oversikt over BBCH skalaen, bilder og omtale av sjukdommene og figurer til hjelp ved gradering av angrep på blad. Mye av stoffet er hentet fra PlanteInfo fra Dansk landbruksrådgiving. Vi anbefaler at heftet skrives ut og at sidene lamineres og bindes inn for bruk i felt.

 

Priser for kornanalyser med mer ved NIBIO Apelsvoll

Priser for tjenester i tilknytning til feltforsøk inkl. kornanalyser fra NIBIO Apelsvoll

Prisene for utarbeiding av forsøksplan, analyser av prøver og beregning av resultater finner du her! Samme sted finner du også et bestillingsskjema.

 

Trening i vurdering av sjukdomsangrep

Julius Kühn-Institut, Federal Research Centre for Cultivated Plants i Tyskland har laget et web verktøy hvor du kan trene på å bedømme dekningsgraden av ulike sjukdommer på bladverket. Gå til nettsida, velg sjukdom, angrepsnivå og gå i gang!

 

Siste nyheterFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.