Grovfôrforsøk

(Oppdatert: 05.04.2019)

 

Anlegg og stell av grovfôrforsøk 

Anlegg og stell av forsøk i grovfôr er beskrevet i dette dokumentet. Her går en nærmere inn arbeidsoperasjoner og registreringer som er spesielt for grovfôr. Sist oppdatert i mai 2018. Retningslinjer for grovfôrforsøk.

 

Priser på NIR-analyser ved Bioforsk Øst Løken

Bioforsk Øst Løken tar i mot prøver for NIR-analyse. Prisene fra 2014 finner du her!

 

Hjelpemidler til botanisk vurdering

Plantedekning om våren og botanisk sammensetning ved slått er viktige momenter i mange felt, men kan være utfordrende. Her er noen hjelpemidler til dette arbeidet.

Her finner du Grasnøkkelen fra Felleskjøpet Agri og Kløvervurdering - bilder med vårdekning fra Bioforsk Midt-Norge.   

Bayer Crop Science har også en grasnøkkel (Dansk).

Vi viser også til to publikasjoner fra henholdsvis Sverige og Danmark:

Rødkløverandel i eng, SLU Umeå 

Bedømmelse af græsmarkens kløverindhold, DJF - Grøn Viden

Siste nyheterFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.