Feltforsøk

(Oppdatert: 26.02.2018)

Feltkatalog våren 2018 fra NIBIO Apelsvoll

Feltkatalogen inneholder tilbud om forsøk med sortsprøving og dyrkingsteknikk i korn og potet. .

Feltkatalog

Skjema I- korn

Skjema II- korn

Skjema potet

 

Elektroniske notater i forsøksfelt fra 2017

Fra kommende sesong vil det være mulig å registrere observasjoner fra feltene direkte inn i NFTS (Nordic Field Trial System) ved hjelp av nettbrett eller smarttelefon. Nylig var forskere og rådgivere innen korn i NIBIO og NLR på kurs for å lære å ta i bruk denne nye muligheten Les mer.

 

Feltforsøk - Samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving

De to organisasjonene samarbeider nært når det gjelder arbeidet med faglig utvikling gjennom feltforsøk. Det foreligger en avtale som ble reforhandlet i 2010 som regulerer dette samarbeidet. I avtalen er også kostnadene med feltforsøk beskrevet. Kalkylene ble justert med nye timeprisene i februar 2018.

Les avtalen om samarbeid om feltforsøk.

 

Feltforsøk - Kvaliteten på forsøksarbeidet er viktig

Det at landbruksnæringa har tatt i bruk kunnskap framskaffet gjennom feltforsøk har til ført norsk landbruk store verdier. Forskning og utviklingsarbeid gjennom feltforsøk er imidlertid kostbart og det er viktig at kvaliteten på dette arbeidet er så godt som mulig for at en raskt skal komme fram til pålitelige resultater.

Nedenfor finner du de generelle retningslinjene for anlegg av feltforsøk. Retningslinjene ble sist revidert i 2001 og inneholder beskrivelse og prosedyrer for utføring av forsøksarbeid. De medarbeiderne i enhetene som er GEP-godkjent (Good Experimental Practice) har i tillegg retningslingene i GEP-permen.

> Generelle retningslinjer for anlegging av feltforsøk

 

I tillegg til retningslinjene legger vi med et kapittel fra "Handbok for forsøksringene". Dette er ei samling av spørsmål/problemstillinger som kan dukke opp i forskjellige kulturer. Last ned/åpne: Problemer i feltarbeidet

 I menyen til høyre finner du mer spesielle retningslinjer for anlegg og stell av forsøk i de ulike kulturene, samt nødvendig informasjon om bruken av NFTS som verktøy i forsøksarbeidet.

 

Kurs i forsøksmetodikk grovfôr 29. mai 2013

Norsk Landbruksrådgiving og Bioforsk Midt-Norge Kvithamar inviterer til kurs i forsøksmetodikk innen grovfôrforsøk onsdag 29. mai på Kvithamar. Kurset er spesielt retta mot rådgivere i NLR som utfører forsøksarbeid med utstyr som vanligvis er tilgjengelig i NLR-enhetene. Men også ansatte i Bioforsk kan delta på kurset.

I tillegg til forskere ved Bioforsk Kvithamar vil også rådgiver Jørn Ketil Brønstad fra NLR Nord-Trøndelag være med hele dagen. Han har lang erfaring i forsøksarbeid både fra Bioforsk og fra NLR. Se hele programmet her!

Det er ingen kursavgift, men deltakerne må dekke reise og eventuelt opphold selv. Påmeldingsfrist 21. mai!

     

Kurs i forsøksarbeid 2012

Fellesutvalget for forsøksteknisk utstyr avholdt kurs i forsøksarbeid på Vollebekk Forsøksgård (UMB) 18.september 2012. Målgruppa for kurset var teknikere, veiledere og yngre forskere. Fagkoordinatorene for grønnsaker, grovfôr og korn i Norsk Landbruksrådgiving sto for det falige opplegget innen hver sine kulturer og 45 deltagere fra store deler av landet deltok med liv og lyst, også i de praktiske øvelsene. Presentasjonen fra kurset er gjort tilgjengelig her! 

 

Foto: Jan Ferstad

 

 

 

 

Retningslinjer for gjennomføring av feltforsøk

I menyen over finner du retningslinjer for gjennomføring av feltforsøk i de ulike kulturene. Under de ulike kulturene ligger det også div. andre hjelpemidler. Under Nordic Field Trial System (NFTS) finner du link til nedlasting av programmet, brukerveiledning og noteringsskjemaer du kan skrive ut.