Forsøksarbeid

(Oppdatert: 16.09.2020)

Feltkatalog våren 2020 fra NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll

Feltkatalogen inneholder tilbud om forsøk med sortsprøving og dyrkingsteknikk i korn og potet. 

Feltkatalog

Skjema I- korn

Skjema II- korn

 

Feltforsøk - Samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving

De to organisasjonene samarbeider nært når det gjelder arbeidet med faglig utvikling gjennom feltforsøk. Det foreligger en avtale som ble reforhandlet i 2010 som regulerer dette samarbeidet. I avtalen er også kostnadene med feltforsøk beskrevet. Kalkylene ble justert med nye timeprisene i februar 2020.

Les avtalen om samarbeid om feltforsøk.

Oppdatert prisliste og bestillingsskjema per 09/20 for analyser av kornforsøk ved NIBIO Apelsvoll.

  

Feltkatalog høsten 2019 fra NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll

Feltkatalogen inneholder tilbud om verdiprøvingsfelt i høsthvete og veiledningsprøving av arter og sorter av høstkorn. Plassering av feltene er i stor grad forhåndsavtalt.

Feltkatalog høst 2019

 

Kurs i forsøksarbeid 2019

NLR inviterer til kurs i forsøksarbeid. Kurset er lagt opp med fem Skype-møter (Skype for business) hver tirsdag i perioden 12. mars til 9. april kl. 09:00 - 10:30. Kurset avsluttes med en praksisdag på Ås 18. juni. Kurset er spesielt tilpasset ansatte i NLR hva gjelder anlegg av forsøk ute hos gårdbrukere, men er åpen for alle ansatte i NLR, NIBIO, NMBU og Graminor som skal arbeide med feltforsøk. Det er i utgangspunktet ingen kursavgift, men det kan påløpe en liten avgift i forbindelse med servering på praksisdagen.

Program: 

Skypemøte 1 (12/3): Gjennomgang av ulike forsøksplaner og oppsett. Se presentasjon.                                        

Skypemøte 2 (19/3): Statistikk Del 1    Del 2.  Se presentasjon

Skypemøte 3 (26/3): Oversikt over ulike digitale kart og hva de kan brukes til i forsøksarbeidet.

Skypemøte 4 ( 2/4):  Planlegging av felt – dialog med feltvert. Se presentasjon   

Skypemøte 5 ( 9/4): Gjennomføring av feltforsøk – viktigheten av å gjøre de ulike arbeidsoppgavene til rett tid. Se presentasjon.

Følg linkene i oversikten for å finne opptak av Skype-møtene og pdf av presentasjonene.

 

Praksisdag Stjørdal (29/5) Anlegg og stell av forsøksfelt. Grovfôr og korn

Praksisdag Ås (18/6): Anlegg og stell av forsøksfelt. Øvelser oppdelt på kultur. NMBU Ås.

 

Påmeldte til Kurset får egen invitasjon til praksisdagene. Det blir ikke egne program for veksthus og frukt og bær under praksisdagen på Ås.

 

 Les mer!       Påmelding praksisdag!

Spørsmål om kurset kan rettes til einar.strand@nlr.no

 

Feltkatalog våren 2019 fra NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll

Feltkatalogen inneholder tilbud om forsøk med sortsprøving og dyrkingsteknikk i korn og potet. 

Feltkatalog

Skjema I- korn

Skjema II- korn

 

GEP- kurs juni 2018

Alle plantevernforsøk som skal legges til grunn for godkjenning av plantevernmidler (ny eller endret etikett)  og i forskningsprosjekter skal være utført etter GEP-standard (Good Experimental Practice). NIBIO Bioteknologi og plantehelse har ansvaret for dette i Norge. Kravet gjelder også for enheter i NLR som utfører slike forsøk, og det er krav til opplæring og jevnlig revisjon. I tillegg er det krav om tilfredsstillende lokaler og utstyr for gjennomføring av forsøkene.

Det ble avholdt GEP-kurs på Ås 7. juni ved forsker Kirsten Tørresen som er GEP-ansvarlig i Norge. I alt deltok 20 personer på kurset. Halvparten ansatt i ulike regionale enheter i Norsk Landbruksrådgiving og resten ansatt i NIBIO og i Mattilsynet. Programmet besto av en innedel med gjennomgang av GEP-ordningen og ulike Standardforskrifter for utføring av arbeidet.

Deretter var det en gjennomgang av de praktiske rutinene omkring sprøytearbeidet ved avdelingsingeniør Kjell Wærnhus.

Seinere i sommer vil det bli gjennomført GEP-inspeksjon ved ulike enheter av Peter Kryger Jensen fra Aarhus Universitet i Danmark som er GEP-revisor for Norge.

Feltforsøk - Reviderte retningslinjer våren 2018

Kunnskap framskaffet gjennom feltforsøk har til ført norsk landbruk store verdier. Forskning og utviklingsarbeid gjennom feltforsøk er imidlertid kostbart og det er viktig at kvaliteten på dette arbeidet er så godt som mulig for at en raskt skal komme fram til pålitelige resultater.

I menyen øverst til høyre finner du de generelle retningslinjene for anlegg av feltforsøk. Der finner du også retningslinjene for forsøk i ulike kulturer. Retningslinjene ble sist revidert i 2018 og inneholder beskrivelse og prosedyrer for utføring av forsøksarbeid. De medarbeiderne i enhetene som er GEP-godkjent (Good Experimental Practice) har i tillegg retningslinjene i GEP-permen.

 

Kvaliteten på forsøksarbeidet er viktig

I tillegg til retningslinjene kan det være nyttig å være klar over noen av fallgrubene i forsøksarbeidet. Her finner du et kapittel fra "Handbok for forsøksringene". Dette er ei samling av spørsmål/problemstillinger som kan dukke opp i forskjellige kulturer. Last ned/åpne: Problemer i feltarbeidet

 I menyen til høyre finner du mer spesielle retningslinjer for anlegg og stell av forsøk i de ulike kulturene, samt nødvendig informasjon om bruken av NFTS som verktøy i forsøksarbeidet.

 

Elektroniske notater i forsøksfelt fra 2017

Fra kommende sesong vil det være mulig å registrere observasjoner fra feltene direkte inn i NFTS (Nordic Field Trial System) ved hjelp av nettbrett eller smarttelefon. Nylig var forskere og rådgivere innen korn i NIBIO og NLR på kurs for å lære å ta i bruk denne nye muligheten Les mer.

 

Kurs i forsøksmetodikk grovfôr 29. mai 2013

Norsk Landbruksrådgiving og Bioforsk Midt-Norge Kvithamar inviterer til kurs i forsøksmetodikk innen grovfôrforsøk onsdag 29. mai på Kvithamar. Kurset er spesielt retta mot rådgivere i NLR som utfører forsøksarbeid med utstyr som vanligvis er tilgjengelig i NLR-enhetene. Men også ansatte i Bioforsk kan delta på kurset.

I tillegg til forskere ved Bioforsk Kvithamar vil også rådgiver Jørn Ketil Brønstad fra NLR Nord-Trøndelag være med hele dagen. Han har lang erfaring i forsøksarbeid både fra Bioforsk og fra NLR. Se hele programmet her!

Det er ingen kursavgift, men deltakerne må dekke reise og eventuelt opphold selv. Påmeldingsfrist 21. mai!

     

Kurs i forsøksarbeid 2012

Fellesutvalget for forsøksteknisk utstyr avholdt kurs i forsøksarbeid på Vollebekk Forsøksgård (UMB) 18.september 2012. Målgruppa for kurset var teknikere, veiledere og yngre forskere. Fagkoordinatorene for grønnsaker, grovfôr og korn i Norsk Landbruksrådgiving sto for det falige opplegget innen hver sine kulturer og 45 deltagere fra store deler av landet deltok med liv og lyst, også i de praktiske øvelsene. Presentasjonen fra kurset er gjort tilgjengelig her! 

 

Foto: Jan Ferstad

 

 

 

 

Retningslinjer for gjennomføring av feltforsøk

I menyen over finner du retningslinjer for gjennomføring av feltforsøk i de ulike kulturene. Samtlige retningslinjer er oppdatert våren 2018. Under de ulike kulturene ligger det også div. andre hjelpemidler. Under Nordic Field Trial System (NFTS) finner du link til nedlasting av programmet, brukerveiledning og noteringsskjemaer du kan skrive ut.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.